Till medlemmar i Riksbyggens brf Tulpanen
Vår föreningsstämma närmar sig!
En viktig punkt är att välja nya medlemmar i styrelse.
Att ingå i vår styrelse är spännande, utvecklande och ansvarsfullt. Föreningen behöver
styrelsemedlemmar med olika kompetenser och erfarenheter. Sunt förnuft och vilja att arbeta för
ett bra boende är en mycket bra utgångspunkt. Är du själv intresserad av att ingå i styrelsen eller
känner du någon bland oss boende som du tror skulle vara intresserad?
Jag är intresserad och vill att valberedningen kontaktar mig!
Namn (vänligen texta) _________________________________________________
Lägenhetsnummer ____________________________________________________
Telefonnr el eMail ____________________________________________________
Jag vill föreslå följande person, som jag vidtalat och som accepterat att valberedningen tar kontakt:
Namn (vänligen texta) _________________________________________________
Lägenhetsnummer ____________________________________________________
Telefonnr el eMail ____________________________________________________
Vänligen meddela oss snarast.
Svarsalternativ:

  • lämna ifylld talong i brevlådan vid Expeditionen (Jägersrovägen 13), eller
  • skriv ett mail med uppgifter om namn, lägenhetsnummer och tel/mail.
    mailadress : valberedning.brf.tulpanen@gmail.com
    Med vänlig hälsning er valberedning,
    Marion Löfstedt & Madeleine Nilhäll