ORDNINGSREGLER GÄLLANDE I BRF TULPANEN

 • Alla ska vara aktsamma och vårda vår förenings egendom och utemiljö. Alla kostnader i en bostadsrättsförening betalas av föreningens medlemmar.
 • Det är INTE tillåtet att sparka boll på innergårdarna. Fotbollsplan med mål finns vid stora grillplatsen.
 • Lägenheterna är väldigt lyhörda och det är därför viktigt att vi tar hänsyn till våra grannar och följer de regler som finns i Bopärmen.
 • Renovering får endast ske under de tider som är beslutade av årsstämman, se under flik R i Bopärmen.
 • Det är viktigt att inte stänga luftintag eller byta frånluftsventilerna. Detta kan skapa obalans i ventilationssystemet och ge problem med ventilationen i andra lägenheter.
 • Det är förbjudet att lägga dörrmattor utanför lägenhetsdörren.
 • Det är förbjudet att ställa barnvagnar i entréer och trapphus då de hindrar framkomligheten, t ex vid brand. Det är Räddningstjänsten som ställer dessa krav.
 • Källargångarna och andra utrymmen får inte användas som uppställnings- och förvaringsplatser då det ökar risken för brand. Det är Räddningstjänsten som ställer dessa krav.
 • Var vaksamma över att inte entrédörrar eller källardörrar står uppställda för obehörig åtkomst.
 • Respektera trafikskyltar och trafikföreskrifter! Våra innergårdar är inte parkeringsplatser, endast avlastning alt. hämtning/lämning är tillåten.
 • Det är inte tillåtet att skaka mattor, sängkläder och dyligt genom fönster eller balkonger. Använd avsedd plats på gården för mattpiskning.
 • Det är endast tillåtet att använda elgrill på balkongen och uteplatserna.
 • Det är inte tillåtet att mata fåglar. Matar du fåglarna så matar du även råttorna.
 • Anmäl omgående till Riksbyggen om du blir av med en tag! Detta för att undvika att den kommer i orätta händer med risk för inbrott i t ex källarförråd.