Under föreningsstämman som hölls den 20 januari så valdes en ny styrelse och ny valberedning inför 2023. Läs mer.