Ett av våra miljöhus
Återvinn för ett grönare liv
MILJÖ & SOPHANTERING

Värna om miljön

Att ta hand om miljön och se till att hushållsavfall och sopor återvinns är inte bara viktigt, utan även lagstadgat. I våra miljöhus har vi återvinning för matavfall, restavfall, tidningar, papper, glas, metall, plast, lampor och batterier. Sortering ska ske enligt anvisningar i respektive kärl och du kommer in i miljöhusen med din nyckel-tagg. Tillsammans håller vi våra gårdar fina och rena. Att slänga fimpar, glas och använt snus på marken är sedan 1 januari 2022 en nedskräpningsförseelse som kan ge 800 kronor i böter.

Vi ber er att inte kasta stora avfall och emballage i våra miljöhus; för detta har vi en återvinningsstation i anslutning till vårt bostadsrättsförening (vid parkeringen).

Två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten, har vi container-tömning. Detta brukar vara ett ypperligt tillfälle att göra sig av med saker och rensa upp i källareförråd, och information om tidpunkter delas. Släng aldrig elektronik och el-produkter i containerna.

Elektronikavfall kan återvinnas i anslutning till fastighetsskötarens kontor i hänvisade kärl. Vitvaror så som kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, köksfläkt och spis får du själv lämna/köra till återvinningstation.