Mall för motioner, liknande innehåll bör finnas med för att en skrivelse skall anses vara en motion och behandlas som en sådan enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Motioner kan lämnas under hela verksamhetsåret via mail tulpanen1@gmail.com eller i expeditionens brevlåda, men för att de ska hinna behandlas av styrelsen finns det ett sista datum för när de måste vara inlämnade.

Se nedan på hur en motion kan utformas och ladda ner den som mall om du kan/vill. Givetvis går det bra att skriva egna/handsrivna motioner, det som måste finnas med för att motionen ska vara giltig är avsändare och lägenhetsnummer då det enbart är medlemmar i föreningen som har rätt att skicka in motioner till årstämman.

När du skickar in en motion till oss så behöver vi ditt namn och ditt lägenhetsnummer för att motionen ska vara giltig (för att verifiera ditt medlemsskap i föreningen). Läs vår integritetspolicy för hur dina personuppgifter behandlas när du skickar in en motion till oss.