/

 Föreningen har en kollektiv försäkring hos Folksam, som ett tillägg till din hemförsäkring. Det innebär att du inte behöver teckna det privat. Hemförsäkring tecknar du däremot själv.