Det finns många fördelar med att bo i en bostadsrätt, och en stor fördel är möjligheten att vara med och påverka. Som medlem i Brf Tulpanen kan du påverka genom medbestämmande, motioner, rösträtt och yttrande. Det finns flera sätt att vara med och påverka i en förening:

Motionera till föreningsstämman

 • Kom på en idé eller ett förslag
 • Skriv en motion med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris. Se här för exempel på hur en motion kan se ut, samt hur/var/när du ska skicka in dem.
 • Styrelsen tar upp den på stämman
 • Motivera dina grannar att rösta igenom förslaget
 • Föreningsstämman beslutar och idén genomförs

Vänd dig direkt till styrelsen

 • Kom på en idé eller ett förslag
 • Vänd dig till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 • Styrelsen beslutar och genomför

Starta en arbetsgrupp

 • Kom på en idé eller ett förslag
 • Vänd dig till styrelsen och erbjud dig att driva frågan. Själv eller i en arbetsgrupp med andra medlemmar
 • Styrelsen beslutar. Du kan också själv engagera dig i styrelsen om det krävs för att kunna driva frågan

Du kan även välja att kandidera till styrelsen. Prata med din styrelse och din valberedning och be någon nominera dig, eller nominera någon som du känner som har viljan, engagemanget och drivet. Viktigt att tänka på är det krävs en del tid och engagmang, förmåga att kunna prata och samarbeta med andra och kunna sätta sina egenintresse åt sidan.

Ett tryggt & bra område

”Jag har bott här i mer än 17 år och trivs väldigt bra. Styrelsen gör ett gott arbete och att bo här känns säkert och nära till det mesta”
Cornelia Dunson
Medlem i Brf Tulpanen