Tillsammans…

är vi bostadsrättsförening Tulpanen, och vi samverkar och jobbar gemensamt för att alla ägare och boende ska trivas, känna sig trygga och må bra med sitt boeende.

I vår förening finns övernattningslägenhet, fritidslokal och bastu vilka medlemmarna har möjlighet att använda eller hyra. Vi har även gemensamhetsutrymmen för våra boende så som grillplatser, lekplatser, bandy- och basketplan, stora grönområden och pallkrageodling.

LÄS MER

Styrelsen

För närvarande består vår styrelsekonstulation av 5 ordinare ledarmöter, varav 1 är ordförande och 1 är vice ordförande. Det finns också 2 suppleanter. Om du är intresserad av styrelsearbete så kan du prata med valberedningen.

LÄS MER

Motion

Har du något förslag eller en ide på hur föreningen och vårt boende kan förbättras? Då kan du skicka in en motion. Motioner kan lämnas under hela verksamhetsåret via mail tulpanen1@gmail.com eller i expeditionens brevlåda, men för att de ska hinna behandlas av styrelsen finns det ett sista datum för när de måste vara inlämnade.

LÄS MER

Kontakt

JÄGERSROVÄGEN 13, Malmö E-post: tulpanen1@gmail.com  Tel: 0709-430077


Vi finns här för dig som medlem


BRF TULPANEN

ENGAGERA DIG

Det finns flera sätt att vara med och påverka i en förening. Som medlem i Brf Tulpanen kan du påverka genom medbestämmande, motioner, rösträtt och yttrande.