För att boka tvättstuga, bastu, fritidslokal kan du hämta APPTUS app via Google Play eller i App Store. Det går även bra att boka i tvättstugorna.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär vissa rättigheter och skyldigheter som styrs i grunden av två lagar, lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Därutöver gäller bostadsrättsföreningens stadgar som med lagarnas restriktioner informerar om föreningens regelsystem och tillämpningsföreskrifter. Föreningens medlemmar (bostadsrättsinnehavare) äger tillsammans fastigheten. Bostadsrättsinnehavaren ansvar för ytskiktet i lägenheterna fram till fastighetens stomme/huskropp. Med stomme så räknas exempel: golvbeläggning, köksinredning, badrum inkl. fuktskydd, tapet eller målade ytor mm. Skulle en skada ske så är det bostadsrättsinnehavarens egen hemförsäkring som täcker de skador som skett enligt ovanstående exempelytskikt. Skulle skadan påverka bostaden eller fastighetens stomme/huskropp så träder Bostadsrättsföreningens försäkring in. Dock kan i visa fall skador räknas som att bostadsrättsinnehavaren agerat oaktsamt och då kan bostadsrättsföreningens försäkring neka ersättning. Bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att underhålla sin bostadsrätt. Det övergripande ansvaret för föreningen åligger styrelsen. Bostadsrättslagen anger tydligt att styrelsen som väljs på stämma ansvarar för förvaltningen av bostadsrättsföreningen. Det innebär bland annat att styrelsen fattar beslut om bolaget och månadsavgifter (motsvarar hyran i en hyresrätt) och hur föreningen ska skötas. Intäkterna i en bostadsrättsförening består av: månadsavgifterna, hyror från lokaler och p-platser.

Andrahandskontrakt enligt stadgar samt vid  längre studier kräver vi, betyg och antagningsbevis för fortsatt utbildning, för att förlänga. Måste förnyas varje år.

Aptus info Nedladdning av app samt konfigurering får du när du flyttar in eller på anmodan hos vaktmästaren eller styrelsen. Aptus. När du ändrar lösenord så fungerar det dagen efter.
Har du ändrat o glömt kod måste Vi återställa o då till ursprungligt. De är en ökad säkerhet att ändra lösenord till något eget o då fungerar det dagen efter. Instruktioner för porttelefon Vi hoppas ni har laddat ner ”Aptus Home” app och registrerat era namn o telefonnummer i appen. Entrédörrar & grindar är normalt stängda o låsta, med taggen kommer du in genom alla grindar o din egen entrédörr. När ni väntar besök så blir ni uppringda på numret som ni angett i ”Aptus Home” appen. Från mobiltelefonen under pågående samtal, tag fram tangentbordet på telefonen och tryck på siffran 5 och öppning sker. På natten 20.00 -06.00 så för att begära öppning av grind o entrédörr. Knappa in telefonnumret så ringer det på lägenhetsinnehavarens telefon o de går att fjärröppna med knapp 5 som vanligt.
Att komma in genom grind utan eller glömd tagg Välj ditt namn i listan och tryck på knappen det ringer i din telefon tryck femman och grind och entrédörr öppnas. Obs! öppna endast för dina gäster. Vi har även biljard o bordtennis lokal, tvättstugor och bastu som bokas i app o öppnas på bokad tid med din tagg, då kommer du även in i entrédörr för att komma till dessa, adressen för dessa finns i appen.

Bastu Bastu finns på Jägersrovägen 7 A. Kontakta oss på expeditionen på tisdagar, jämna veckor för upprättande av kontrakt där medlemmen förbinder sig att följa föreningens regler och förordningar. Endast en  tag/hushåll kommer att kunna boka bastun. Boka sedan i Aptus-appen som vanligt. Barn/ungdomar under 18 år får inte vistas i bastun utan sällskap av en vuxen.

Bredband: TELE2 Tel: 90 222

Bostadsrättstillägg Föreningen har en kollektiv försäkring hos Folksam. Det innebär att du inte behöver teckna det privat. Hemförsäkring tecknar du däremot själv.

Cykelgarage Finns på Jägersrovägen 13. Nyckel kvitteras ut på expeditionen till en kostnad av 200 kr. Månadskostnaden är 20 kr. Motorcykel i cykelgaraget är ej tillåtet, pga brandförsäkringsvillkor.

Container Ett par gånger om året på finns en container uppställd på området. Den står inne på gården vid Gullregnsgatan. Tidpunkt för container anslås på informationstavlan i entrén.

Dart Finns i källarplan på Jägersrovägen 11 C. Barn under 12 år får inte vistas i lokalen utan sällskap av en vuxen person. Lokalen ska städas efter användning.

Expeditionen Finns på Jägersrovägen 13 C. Öppettider är tisdagar i jämna veckor mellan kl. 18.00 och 19.00. Här träffar du föreningens ordförande, viceordförande och/eller någon medlem i styrelsen. Alla medlemmar är välkomna hit och styrelsen tar gärna emot förslag och idéer på aktivitet som kan vara av intresse för föreningen.

El-artiklar Kan kastas i ett sorteringskärl hos vaktmästaren, Jägersrovägen 19 C, på gaveln.

Fåglar enligt Miljöbalken 1998:808, 9 kap 9§ är det inte tillåtet att mata fåglar genom att lägga/kasta ut mat till fåglarna. Maten drar till sig råttor och andra skadedjur samt även större fåglar. Felanmälan: görs till Riksbyggen tel: 0771-860 860. Detta kan göras dygnet runt.

Fritidslokalen finns i källarplan på Jägersrovägen 11C. OBS! Nya regler för bokning gäller fr o m 1/9 2022: För att kunna boka Fritidslokalen första gången så kontakta styrelsen. Ett kontrakt upprättas  där medlemmen förbinder sig att följa föreningens regler och förordningar. Endast en  tag/hushåll kommer att kunna boka lokalen. Boka sedan i Aptus-appen som vanligt. Barn under 12 år får inte vistas i lokalen utan sällskap av en vuxen.

Fruktträd ta gärna vara på frukten. Klättra inte i träden!

Fördelar i brf Tulpanen:
Tvättstugan har du gratis automatiskt doserat tvätt och sköljmedel, går att trycka bort se maskin.
Odlingslåda 2st är tillåtet, typ pallkrage. Placering närmast Poppelg., där finns även vattenutkastare.
Bredband ingår.
Hobbylokal med bordtennis, dart och biljard.
Uteplatser bottenvåningen. Utemöbler och grillplatser.
Förråd & matförråd i källare
Parkeringsplatser o garage finns att hyra, se Riksbyggens hemsida för kösystem.

Försäkring Föreningen är försäkrad i Folksam.

Garage 24 st, Carport:24 st, P-plats :75 st. Kösystem tillämpas via Riksbyggen på tel: 0771- 860 860. Kvittera ut nyckel kostar 200kr/ nyckel

Grillning föreningen har tre grillplatser på området som alla har tillgång till. Grillning tillåten endast vid dessa platser. Vänligen rengör grillarna efter användning. På balkongen är det endast tillåtet att använda el-grill. På uteplatser är det endast tillåtet med el- eller gasolgrill.

Godkända lägenhetsinnehavare är när du är skriven på lägenheten eller med av föreningen godkänt andrahandskontrakt

Hemförsäkring bostadsrättsinnehavaren ska själv teckna hemförsäkring.

Husdjur använd inte våra gårdar som rastplats för din hund. Om ”olyckan” är framme så plocka upp efter din hund, husdjur skall vara kopplade på området. Det förekommer allt för ofta att hundar och katter springer lösa på området Vad gäller katter så läs på Malmö stads hemsida, Miljöförvaltning. Där står att läsa om lösa katter. J Riksbyggen jour: tel: 0771-860 860

Kök endast kolfilterfläkt får användas. Vid byte av spis gäller 220 volt, en fas.

Källarna var vänligt och släck belysningen källargångarna när ni är färdiga i era förråd.

Medlemsinflytande kontakta styrelsen genom brev, email, tulpanen1@gmail.com , hemsida https://brftulpanen-malmo.se/, telefon om du tycker att något behöver förbättras eller ändras i föreningen. Styrelsen vill ha och lyssnar gärna på dina synpunkter

Musik tänk på att det är lyhört i våra lägenheter och spela musik så att du inte stör grannarna. Efter kl. 22.00 ska de vara tyst. Det är förbjudet att musik, TV och samtal hörs i trappan eller hos grannarna.

Mattor Det är inte tillåtet att rysta mattor, sängkläder eller annat genom fönster eller balkongen.

Motorcyklar och mopeder Får inte köras/framföras i området. Det finns speciella parkeringsplatser för dessa fordon.

Motorfordon får inte parkeras i källarna. Det är Räddningstjänsten som förbjuder det med hänvisning till brandrisken. Parkeras något fordon kommer det att bortforslas.

Miljöhusen i våra miljöhus har vi återvinning för matavfall, restavfall, tidningar, papper, metall, plast, lampor och batterier. Sortering ska ske enligt anvisningar.

Nyinflyttad Bredband ring Tele2 nr 90 222. Köplats parkering, se Riksbyggens hemsida. Cykelförråd nyckel kostar 200 kr 20 kr, barnvagnsförråd nyckel kostar 200kr

Odlingslåda Du kan ha 2 st pallkragar o odla växter grönsaker i. Plats, närmast Poppelgatan, vattenutkastare finns.

Ordförande Vid felanmälan kontaktas Riksbyggen på telefon: 0771-860 860. Ordföranden nås på email tulpanen1@gamil.com eller telefon 0709-430077 måndag onsdag fredag mellan kl. 14.00 och kl. 18.00. Lämna meddelande på mail om inte någon svarar, ange namn, telefon och lägenhetsnr.

Organisationsnummer Brf Tulpanens organisationsnummer är 7460008266.

Ohyra, skadedjur och skadeinsekter Kontakta Anticimex Tel: 075-245 10 00, ange att de är Brf Tulpanen Malmö. https://www.anticimex.com/sv-se/formular/tjanster- bostadsrattsforeningar Har du frågor så titta på https://www.anticimex.com/sv-se/fragor-och-svar-faq/

Parkering Föreningen har varmgarage, carportar och parkeringsplatser till uthyrning. Kösystem tillämpas. Anmälan sker per tel : 0771 860 860 eller på Riksbyggens hemsida. Du får mail på ledig plats. Tilldelning är efter kötid. Länk till köplats : https://mitt.riksbyggen.se/boende/bilplatser-forrad/sok-bilplatser–forrad/. Vid olämplig parkering inom området ring Örestads Bevakning 040 931 270. De är tillåtet att stå 10 minuter inom området, tilläggsskylt kommer att sättas upp. För hantverkare eller vid flytt. De är ok att stå med bakluckan öppen lite längre tid som när man bär upp o ner saker o eller lastar av /på. Annars gäller 10 min. Bäst är att lasta av o parkera bil på tillåten plats o bära upp sina saker eller bära ner hämta bil o lasta in.

Pooler tillåts inte på uteplatserna! Vattenförbrukningen betalas av alla medlemmar och ska därför inte utnyttjas av enskilda medlemmar.

Reparationer/Renoveringar Större arbeten i lägenheterna så som borrande med slagborr, rivning av väggar och andra arbeten som stör kringboende ska utföras under dagtid på vardagar mellan kl. 08:00 och avslutat innan kl.18:00. Övriga reparationer kan utföras (målning, tapetsera) Vardagar: kl.08.00 till kl.20.00. Lördagar och Söndagar: kl.10:00 till 18:00. kan målning, tapetsera, flytt o annat som inte bullrar utföras. Storhelger får inga reparationer utföras. Som storhelger räknas: Nyårsafton och nyårsdagen Långfredag, påskdagen och annandagpåsk Kristihimmelsfärdsdagen Nationaldagen 6 juni Pingstdagen Alla Helgondagen, Julafton, Juldagen och Annandag jul.

Soprum Det är viktigt att lämna dem i minst samma skick som de var när du kom dit, gärna bättre. Wellpapskartonger ska alltid plattas ihop innan de läggs i lådan. Se till att matavfall kommer i tunnan o inte på kanten, samt att papperspåsen för matavfall är stängd och väl försluten.

Stadgar se särskild rubrik på hemsidan. Länk.

Stämman hålls en gång per år. I vår förening är det i november månad, då bjuds alla bostadsinnehavare in för att delta. Det är yttersta vikt att man deltar. Sophantering, vår förening har miljöhus där det tydligt står hur och var du ska sortera och slänga dina sopor. Inne hos vaktmästaren finns tunnor för elektriska apparater och lysrör.

Stöld, inbrott, skadegörelse Anmäl till polisen 114 14.

Störningar Anmäl till 0771 860 860. De är vår Akut funktion 0771-860 860 du använder o de skickar Great security o när de finns tillräckligt många tillfällen dokumenterat så går de att överväga tuffare åtgärder. Du behöver vara tillgänglig att släppa in dem i huset.

Tvättstugor Städning av tvättstugorna görs av vårt städbolag en gång i månaden. Det är viktigt att alla hjälps åt att torka av, sopa och moppa tvättstugan efter egen användning, så att det hålls fräscht och trivsamt.
Tvätt som ej är tömd inom föreskriven tid i tvättstuga, riskerar att slängas av vaktmästaren.
Torkskåp fortsätter att gå en stund efter inställd tid för nedkylning.
Bokning tvättstuga 2 ggr/ 7 dagar. Avboka senast 1 tim före bokad tid annars är den tiden av de 2 ggr/7 dagar borta.

Underhållsplan En bra underhållsplan är oerhört viktigt för en Brf som är mån om sin fastighet. Förutom att underhållsplanen hjälper brf /styrelsen att planera och strukturera förvaltningen så sparar den pengar åt föreningen. Det är en handling som behövs för att kunna förvalta en fastighet. Den beskriver vad som behöves göras med egendomen, när och hur mycket det kommer att kosta i ett långt tidsperspektiv framåt, ca 30 år är ett vanligt tidsperspektiv. Denna plan görs en gång per år.

Ventilation inkommande finns i fönster o är av typ spaltventiler, stäng inte dessa. Utgående ventilation är i toalett och kök o där ska sitta en rund justerbar ventil som är in justerad, enligt lag, vid ovk besiktning. I kök får den inte anslutas till köksfläkt. Eventuell köksfläkt ska vara av typ kolfilterfläkt.

Vitvaror så som kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, köksfläkt och spis får man själv lämna/köra till återvinningstation.

Uteplats Utformning lika som befintliga i raden. Storlek djup i linje med den yttersta i raden, dock ej inkräkta på gång utanför, vid sidan skall de vara 1m till gång och dock max lägenhetens bredd men vid sidogång lämna 0,5m. Viktigt! Höjden ska vara i våg med de övriga uteplatserna i samma rad! OBS! får ej vara högre! Färg NCS 6715-G29Y Grön för altaner, de är den gröna som övriga har. Växtlighet får inte inkräkta på grannar. Rabatt tillåten utanför smal remsa, max 1m, underhålls den ej tas den bort (full av stort ogräs) o ersätts med gräs eller buskar.
De är också din skyldighet att hålla staketet i gott skick, målat o byta ut skadade delar.

Övernattningslägenheten finns på Jägersrovägen 13 A. Bokas som vanligt i Aptus-appen, incheckning 15.00, utcheckning/utflyttning 13:00. Var vänlig respektera detta! Hyran, 200:–/dygn debiteras på månadsavin i efterhand. Taggen används för upplåsning av lägenheten.

Du kan även ladda ner Boendepärmen här.