Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Bostadsrätt är en av Sveriges vanligaste boendeformer. Här kan du läsa mer om vad du som medlem i en bostadsrättsförening har för rättigheter och skyldigheter.

Vad är en bostadsrättsförening?

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening. Det är styrelsen som driver föreningen och som också godkänner boenden som medlemmar. I en bostadsrättsförening har du möjlighet att påverka ditt boende och hur föreningens arbete sköts.  Att äga en bostadsrätt innebär att du äger rätten att bo i bostaden. Själva huset, eller husen, ägs av bostadsrättsföreningen som du är en del av.

Varför betalar du ”hyra” om du köpt din bostad?

Det kan verka märkligt att betala en avgift för en bostadsrätt som du har köpt. Men på samma sätt som hyresgäster betalar hyra måste du som har en bostadsrätt betala en årsavgift till din bostadsrättsförening. Den är avsedd för alla gemensamma kostnader som föreningen har.

Styrelsen fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i bostadsrättsföreningen. Avgiften fördelas sedan ut mellan bostadsrättshavarna enligt stadgarna.

Hur fungerar styrelsen?

Information om styrelse och styrelsens ansvar.

Läs mer om styrelsen 2022 i Brf Tulpanen.

När du bor i en bostadsrätt har du:

 • Större möjlighet att påverka genom medbestämmande, motioner, rösträtt och yttrande.
 • Större frihet att renovera och göra om din egen bostad.
 • Möjlighet att påverka värdet på den egna bostaden genom till exempel förändringar i den gemensamma miljön, renoveringar, tjänster och service.
 • Ingen utomstående som tjänar pengar på ditt boende.
 • Sjäv ansvar för underhållskostnaderna för din bostad.
 • Större engagemang och ansvar än boende i en hyresrätt.
 • Större möjlighet till gemenskap och trygghet tack vare de naturliga kontaktytorna med andra föreningsmedlemmar.
 • Ekonomiska fördelar av att ni är flera som kan göra investeringar i tjänster som till exempel bredband eller gemensamma utrymmen.
 • I en bostadsrättsförening finns det oftast upparbetad kompetens kring vatten- och energiförsörjning och avtal med mera. Du behöver inte ta reda på allt själv.
 • I en förening förvaltad av Riksbyggen är Riksbyggen en trygg partner och ett stöd. Exempelvis i frågor som rör juridik och ekonomi

Påverka er gemensamma miljö

Om du inte är nöjd med din boendemiljö kan du som bostadsrättshavare själv vara med och förbättra den. Är du missnöjd med något eller ser att det finns utrymme för förbättring finns det flera sätt att påverka. Det behöver inte innebära att du måste involvera dig i  styrelsearbetet, om du inte vill. Det viktiga är att du tar tag i frågan. Självklart har du möjlighet att gå med i styrelsearbetet – prata med din nuvarande styrelse, dina grannar och valberedningen för att ta reda på mer om hur du engagerar dig i föreningen.

Det finns flera sätt att vara med och påverka i en förening

Motionera till föreningsstämman

 1. Kom på en idé
 2. Skriv en motion med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris. Se här för exempel på hur en motion kan se ut, samt hur/var/när du ska skicka in dem.
 3. Styrelsen tar upp den på stämman
 4. Motivera dina grannar att rösta igenom förslaget
 5. Föreningsstämman beslutar och idén genomförs

Vänd dig direkt till styrelsen

 1. Kom på en idé
 2. Vänd dig till styrelsen med problembeskrivning, lösningsförslag och gärna pris
 3. Styrelsen beslutar och genomför

Starta en arbetsgrupp

 1. Kom på en idé
 2. Vänd dig till styrelsen och erbjud dig att driva frågan. Själv eller i en arbetsgrupp med andra medlemmar
 3. Styrelsen beslutar. Du kan också själv engagera dig i styrelsen om det krävs för att kunna driva frågan

Rättigheter och skyldigheter

Om du undrar vilka regler kring till disponering av allmänna utrymmen, ordning, renovering eller andrahandsuthyrning som gäller är det i din förenings stadgar och eventuella trivselregler du ska titta.

I stadgarna finns föreningens grundläggande regler sammanställda. Stadgar och trivselregler kan du få av styrelsen, eller läsa här på hemsidan.

Föreningens ansvar

Avlopp – Avloppsstammarna ägs av föreningen. Ett stopp i avloppsstammarna åtgärdas därför av föreningen men inte om stoppet sitter i vattenlåset i din lägenhet.

Fasader, tak och gemensamma utrymmen – Föreningen äger och ansvarar för fasader, yttertaket på fastigheten och gemensamma utrymmen.

Elektricitet – Elledningarna som går fram till din bostad är föreningens ansvar men ledningar som syns inne i lägenheten ansvarar du själv för.

Vatten – Vattenledningarna fram till lägenheten är föreningens ansvar men ledningar som syns inne i lägenheten är du själv ansvarig för.

Vattenfyllda radiatorer – Vattenfyllda radiatorer (element) är föreningens ansvar. Om du har element eller golvvärme som du installerat själv är dessa ditt ansvar.

Ventilationskanaler – Ventilationen i lägenheten är föreningens ansvar.

Vad du får göra och inte göra utan styrelsens tillstånd

Utan styrelsens tillstånd får du:

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byta kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Utan styrelsens tillstånd får du inte:

 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Andra väsentliga förändringar

Kan du bli av med din bostadsrätt mot din vilja?

Du kan faktiskt bli av med din nyttjanderätt. Det gäller till exempel om du:

 1. Inte betalar din avgift.
 2. Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut din lägenhet i andra hand utan att följa reglerna för andrahandsuthyrning.
 3. Orsakar upprepade störningar.
 4. Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 5. Vanvårdar din lägenhet.
 6. Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 7. Använder din lägenhet för brottslig näringsverksamhet.